درباره همایش

سلسله همایش های پیمایش فناوری الکترونیک بمنظور شناخت توانمندی ها و ظرفیت های منطقه ویژه ربع رشیدی و جلب نظر سرمایه گذاران به این منطقه توسط ستاد فناوری اطلاعات و میکروالکترونیک منطقه برنامه ریزی گردیده درفواصل زمانی مناسب برگزار خواهند گردید.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال شبکه فناوری های ارتباطات و میکروالکترونیک  (فام) منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با همکاری انجمن میکروالکترونیک

ســــامــــانــــه ثـــــبـــــت نــــــام همایش و کارگاه ها

کلیک کنید

بخش های همایش

نشست ها و سخنرانی ها

شبکه توسعه فناوری های ارتباطات و میکرو الکترونیک (فام) منطقه ویژه ی علم و فناوری...

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال شبکه فناوری های ارتباطات و میکروالکترونیک  (فام) منطقه...

چشم انداز

آذربایجان شرقی پیشتازعلم وفناوری درکشور وموتور رشد اقتصاد دانش بنیان منطقه

حامیان همایش

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
مرکزمنطقه ای نخبگان شهیدفهمیده شمالغرب وغرب کشور
مرکز منطقه ای نخبگان شهید فهمیده شمال غرب و غرب کشور

مرکزمنطقه ای نخبگان شهیدفهمیده شمالغرب وغرب کشور
صاایران
صاایران

صاایران
دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز
استانداری آذربایجان شرقی
استانداری آذربایجان شرقی

استانداری آذربایجان شرقی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
انجمن مهندسی برق و الکترونیک استان
انجمن مهندسی برق و الکترونیک استان

انجمن مهندسی برق و الکترونیک استان
انجمن برق ، الکترونیک
انجمن برق ، الکترونیک

انجمن برق ، الکترونیک
نمایشگاه بین المللی تبریز
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

تماس با ما

منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

تماس با ما

 

آدرس

تبریز – همافر – منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

تلفن تماس

09148413209

 

ایمیل

INFO@ETSCONF.IR

ما ن’می توانیم صفحه مورد نظر شم’ا را پیدا کنیم.شاید استفاده از جستجو گر بتواند شما را به نتیجه دلخواه راهنمایی کند.